Kotlíková dotace

Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, můžete vyměnit za nový, ekologický.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

  • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

  • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • Novou otopnou soustavu
  • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • Projektovou dokumentaci

Jak požádat o dotaci

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany.

Dotované výrobky (kotle a tepelná čerpadla) najdete v Seznamu registrovaných výrobků.

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

Poptat službu

Kontakt

TERMONT PLUS, Spol. s r.o.

Řečice 170
592 33 Radešínská Svratka

IČO : 49455486
DIČ : CZ49455486

Zobrazit na mapě